Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử chính thức phát hành sau khi bị…14 nhà xuất bản từ chối!

Sáng 10/7, tại TP.HCM, tác phẩm Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử chính thức được ra mắt sau thời gian dài "lận đận" và bị…14 nhà xuất bản từ chối!

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.