Hội thảo tham vấn Dự thảo Hồ sơ trình gia nhập Công ước số 98 của ILO

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp, Hội thảo tham vấn Dự thảo Hồ sơ trình gia nhập Công ước số 98 của ILO là một trong những công việc, bước đi cụ thể góp phần thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, xã hội của Việt Nam, đồng thời cũng là công việc cụ thể nhằm từng bước thực hiện những cam kết quốc tế của Việt Nam.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.