Quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm cần thích ứng trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tại Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực việc làm do Cục Việc làm tổ chức ngày 1/8/2018 tại Hà Nội.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.