Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung: Ưu tiên hàng đầu cho Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Vừa qua, Bộ LĐTBXH và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc bàn về công tác nuôi con nuôi; Tình hình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018- 2019 của Bộ LĐTBXH gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Trang 1/2»      2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.