Những điểm mới trong Luật Lao động Sửa đổi

Sáng 20/11/2019, với 90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 với nhiều nội dung liên quan mật thiết đến người lao động. Khi luật này có hiệu lực, nhiều điều mới mẻ đến với người lao động và người sử dụng lao động.

Trang 1/4»      4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.