Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Bảo Việt Nhân thọ trao quà tặng cho trẻ em khó khăn tại Bắc Giang

Ngày 23/03/2021 tại tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến tham dự và trực tiếp trao tặng các phần quà ý nghĩa từ “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Đây là chương trình an sinh xã hội do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam thực hiện nhằm động viên các em vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

 • Bắc Giang: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

  0

  Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới là một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Mục tiêu này đã được tỉnh Bắc Giang hết sức chú trọng và đã đạt được một số thành quả nhất định, đáng khích lệ.

 • Bắc Giang đảm bảo quyền cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

  0

  Tỉnh Bắc Giang có trên 465.000 trẻ em, trong đó có khoảng gần 600 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; trong số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có 43 trẻ em bị nhiễm HIV, 205 trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV, 344 trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV, 112 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của tỉnh nêu trên đã được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chính sách xã hội theo quy định hiện hành; trẻ em bị nhiễm HIV trong diện quản lý được chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hợp; phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV trong diện quản lý được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV.

 • Bắc Giang triển khai nhiều hoạt động tích cực nhằm “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

  0

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020, tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai nhiều hoạt động phong phú và thiết thực.

 • Bắc Giang đảm bảo quyền cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

  0

  Tỉnh Bắc Giang có trên 465.000 trẻ em, trong đó có khoảng gần 600 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; trong số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có 43 trẻ em bị nhiễm HIV, 205 trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV, 344 trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV, 112 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của tỉnh nêu trên đã được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chính sách xã hội theo quy định hiện hành; trẻ em bị nhiễm HIV trong diện quản lý được chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hợp; phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV trong diện quản lý được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV.

 • Bắc Giang nỗ lực giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị

  0

  Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã luôn quan tâm, gắn nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới theo từng giai đoạn của Chiến lược vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đều hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

 • Bắc Giang đảm bảo việc làm cho lao động nữ nghèo ở nông thôn và miền núi

  0

  Với dân số trên 1,8 triệu người, trong đó nữ giới chiếm hơn 50%, là nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Giang. Đối với lĩnh vực lao động và việc làm, Bắc Giang đã đặc biệt chú trọng giảm khoảng cách giới, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

 • Triển khai dự án giáo dục cộng đồng The Human Safety Net "Sinh Con, Sinh Cha" đầu tiên tại Bắc Giang

  0

  Ngày 27-6 vừa qua, Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) triển khai dự án giáo dục cộng đồng The Human Safety Net "Sinh Con, Sinh Cha" đầu tiên tại trường Mầm non Tân Mỹ, Thôn Tân Phượng, Xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang. Với nội dung bổ ích và cách tiếp cận sáng tạo, chương trình thu hút sự tham dự của hơn 500 phụ huynh, cán bộ mầm non và các em thiếu nhi địa phương.

 • Gia đình Bắc Giang bỏ tiền túi xây công viên cho trẻ em

  0

  Cứ chiều đến, đám trẻ con ở thôn An Thông, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang lại kéo đến "công viên ông Chỉnh" vui chơi.

Trang 1/5»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.