Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Gắn thi đua với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, vừa qua, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trang 1/2»      2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.