Hơn 500 giáo viên sắp mất việc ở Đắk Lắk tố phải chi tiền xin việc

Sáng ngày 12/3, hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động đã tập trung tại UBND Krông Păk xin gặp lãnh đạo huyện để đề đạt ý kiến. Theo các giáo viên, để được vào dạy học, họ đã phải chi trả hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên các lãnh đạo huyện nói chưa phát hiện tiêu cực.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.