Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, trong đó giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang chịu tác động sâu sắc và trực tiếp do đây là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng cao đáp ứng nhu cầu từ cuộc cách mạng này.

Trang 1/3»      3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.