Sữa học đường đã có tiêu chuẩn chính thức

Sau rất nhiều lần lỡ hẹn, ngày 5/12/2019, Bộ Y tế mới có Thông tư số 31/2019/TT/BYT quy định yêu cầu với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường. Theo đó, sữa học đường phải bổ sung đủ 21 vi chất.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.