Khi vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng...

Người Việt Nam thường quan niệm “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, đàn ông phải là trụ cột trong gia đình, phải biết kiếm tiền để nuôi vợ con và là người có quyền quyết định mọi vấn đề trong gia đình. Đây là một quan niệm không còn đúng hoàn toàn ở thời đại ngày nay.

Trang 1/41»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.