Không để người có công sống dưới mức sàn an sinh xã hội

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, đến cuối năm 2018, cả nước còn 16.560 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (chiếm 1,27% tổng số hộ nghèo cả nước). Đây thực sự là điều trăn trở đối với tất cả chúng ta khi mà chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để người có công sống dưới mức sàn an sinh xã hội.

  • Mục tiêu hết năm 2020 không còn hộ nghèo là đối tượng người có công

    0

    Cả nước còn trên 16.000 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Phấn đấu đến năm 2020 cả nước không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Đề xuất giải pháp giảm nghèo cho hộ gia đình nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công” do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Hà Nội.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.