Vấn đề lao động trong Hiệp định CPTPP đối với Việt Nam

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kí bởi 11 quốc gia vào ngày 8/3 bao trùm thị trường rộng lớn với 500 triệu dân, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới và 15% thương mại toàn cầu. Ông Chang-Hee Lee, giám đốc ILO Việt Nam đã trao đổi với báo giới, phân tích về ý nghĩa của vấn đề lao động trong CPTPP đối với Việt Nam.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.