Đảng bộ Bộ LĐTBXH: Tập huấn công tác Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2018

Nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy Đảng.

Trang 1/333»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.