Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Nâng tuổi nghỉ hưu là hoàn toàn hợp lý'

Trong Hội nghị định hướng công tác của Bộ LĐ -TB&XH năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Bộ LĐ-TB&XH là Bộ hiện thân của lòng nhân văn của một Quốc hội, của một Chính phủ phục vụ nhân dân từ người lao động đến người có công cho đến những người dễ bị tổn thương… và một trong những nhiệm vụ mà Bộ LĐ-TB&XH cần tập trung trong năm 2018 là khẩn trương xây dựng đề án cải cách tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội…”. Đây cũng là chủ đề của cuộc trao đổi đầu năm mới của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung với các cơ quan báo chí.

Trang 1/258»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.