Tiểu thuyết “Số đỏ” - Bản in quý trong một hình thức hoàn toàn mới

Tiểu thuyết Số đỏ là một tác phẩm đỉnh cao trong cuộc đời sáng tác ngắn ngủi của Ông vua phóng sự đất Bắc Vũ Trọng Phụng.

Trang 1/624»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.