Cảnh báo Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

Dùng máy đo Bilirubin trong điều trị vàng da trẻ sơ sinh: Chính xác cao, giảm 40 lần lượng máu xét nghiệm

Từ tháng 10/2015, Chính phủ Nhật Bản, Sở Y tế Hòa Bình, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) và Công ty cổ phần APEL Nhật Bản (APEL) đã thực hiện Dự án “Khảo sát xác minh nâng cao tiêu chuẩn khám chữa bệnh vàng da cho trẻ sơ sinh tại Việt Nam” tại Hòa Bình, nhằm đưa vào sử dụng máy đo Bilirubin (BR) và đèn điều trị vàng da tại các bệnh viện cấp thành phố, huyện; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao tiêu chuẩn khám chữa bệnh vàng da sơ sinh.

Trang 1/417»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.