Tiếp viên Vietnam Airlines sai quy định cách ly tại nhà

Tiếp viên Vietnam Airlines được áp dụng chế độ cách ly riêng, song bệnh nhân 1342 đã không tuân thủ nghiêm quy định.

Trang 1/756»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.