Năm 2019: Quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động

Trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình những tháng đầu năm 2019, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018 Chính phủ đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội giao.

Trang 1/943»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.