Chính phủ xem xét thông qua gói hỗ trợ đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Tại phiên họp Chính phủ thường kì tháng 3/2020, Chính phủ cơ bản đồng ý thông qua hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho những người này trong khoảng 3 tháng. Đây được coi là một thông điệp về một xã hội đoàn kết, chăm lo, yêu thương nhau và quyết tâm đồng lòng, vừa ngăn chặn đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Trang 1/1039»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.