Thể lệ Cuộc thi “Vẽ tranh về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2018

Vừa qua, Tạp chí Gia đình và Trẻ em có đăng Thể lệ Cuộc thi “Viết và vẽ về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2018 trên trang Thông tin điện tử giadinhvatreem.vn cũng như đăng tải trên một số tờ báo khác để mời bạn đọc tham gia cuộc thi. Nay, do điều kiện khách quan, Tạp chí Gia đình và Trẻ em chỉ tổ chức Cuộc thi “Vẽ tranh về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” năm 2018, còn cuộc thi “Viết về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, Tạp chí sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp khác. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc.

Trang 1/890»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.