Hỗ trợ học sinh, sinh viên trường nghề khởi nghiệp

10:05:50 18/07/2019

Mới đây, Bộ LĐTBXH vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai "Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” nhằm tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV. Hơn 118 nghìn tỉ đồng là số tiền dự kiến để thực hiện Đề án này.Ảnh minh họa

Tỷ lệ HSSV trường nghề khởi nghiệp chưa cao

Với 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong cả nước, mỗi năm có khoảng hơn 2 triệu người tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong số đó, tỷ lệ chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp chưa cao, chưa tương xứng với những cơ hội tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong thời kỳ phát triển mới của nền kinh tế, xã hội đất nước. 

Bên cạnh đó, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học, công nghệ không ngừng thay đổi, phát triển, tạo ra nhiều thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để thế hệ trẻ có những đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản lý, tạo việc làm. Thực tiễn, trong hệ thống cơ sở GDNN, đã có những cơ sở chủ động đổi mới, tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV như: Trường Cao đẳng công nghiệp Huế đã thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian cho giáo viên, HSSV sáng tạo, khởi nghiệp theo mô hình fablab, makerspace, creative lab và đã có một số sản phẩm sáng tạo do nhà trường sản xuất bán tại thị trường Huế như công nghệ in 3D từ bản vẽ, chè nấm linh chi và một số sản phẩm khác; Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội đã thành lập trung tâm giáo dục STEM hỗ trợ HSSV khởi nghiệp và tổ chức những hội thảo khoa học hỗ trợ HSSV khởi nghiệp sáng tạo... Tuy nhiên, số lượng các cơ sở GDNN có các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp còn ít. 

Do đó, cần thiết phải có một chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ HSSV các cơ sở GDNN khởi nghiệp. Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ LĐTBXH đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo kế hoạch, HSSV trong các cơ sở GDNN sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp các em tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

100% cơ sở GDNN hỗ trợ cho HSSV khởi nghiệp

Bộ LĐTBXH đặt mục tiêu, từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở GDNN triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh và sinh viên; phấn đấu 12 triệu lượt HSSV các cơ sở GDNN được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm. 

Bên cạnh đó, Đề án còn phấn đấu tổ chức chương trình "Ngày hội khởi nghiệp" cho HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với tần suất ít nhất 1 năm/1 lần. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng được thực hiện ít nhất 1 hoạt động/1 năm ở từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của HSSV các cơ sở GDNN thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch. 

Để tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH đặt chỉ tiêu 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ mạo hiểm. Khoảng 50% các trường cao đẳng, trung cấp GDNNhình thành các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực. Các cơ sở GDNNtăng cường hơn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp.

Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý, kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV nhằm kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Theo Bộ LĐTBXH, cần quan tâm tới công tác hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp. Dự kiến sẽ tổ chức 150 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho 7.500 lượt cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy khởi nghiệp, cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; Tổ chức 150 lớp đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp cho 15.000 lượt HSSV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 100% các trường cao đẳng, 50% các trường trung cấp thành lập tổ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV; Tổ chức ít nhất 03 đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp… 

Dự kiến, tổng kinh phí dành để thực hiện đề án là hơn 118 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là hơn 68 tỷ đồng, còn lại là kinh phí xã hội hóa.

Châu Anh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.